Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Fee Policy

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya.

Az ügyvéd, amikor elvállal egy ügyet, ügyfelével megállapodik abban, hogy mikor és milyen összeg illeti meg az általa végzett jogi munkáért. Nincsenek kötött „tarifák”, ezért viszonylag nagy szóródás van az ügyvédi munkadíjak mértékét illetően. A munkadíjat - egyebek mellett - befolyásolja az ügyvéd szakképzettsége, szakmai tapasztalata, az ellátandó ügy jellegzetességei, a ráfordítandó munka mennyisége. Ezért természetes, hogy az ügyvédek akár azonos típusú ügyeket (pl.: ingatlan adásvétel, bontóper, tanácsadás, szerződés írás, perbeli képviselet, stb.) is különböző díjak mellett vállalnak. Ezért célszerű a megbízás előtt alaposan tájékozódni és az adott ügyhöz legmegfelelőbb ügyvédet kiválasztani, pl.: e honlap segítségével.

Az ügyvédek egy része - jellegzetesen a gazdasági élet szereplői számára dolgozó kollégák - szoros nyilvántartás mellett, munkaóránként számol fel bizonyos összeget, s vannak, akik kötött árakon dolgoznak. Az ügyvédi munkadíjak megítélésekor ne feledkezzenek meg arról, hogy mire valakiből kezdő ügyvéd lesz, már mintegy húszévi folyamatos tanulás áll mögötte, s a tanulást - idegen nyelvek megtanulásával, folyamatos szakmai továbbképzéssel - élethossziglan folytatnia kell. Emellett az ügyfelek biztonsága érdekében minden ügyvédnek jelentős összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, s a kor technológiai színvonalának megfelelő ügyvédi irodát kell fenntartania. Az ügyvédi hivatás gyakorlása tehát az ügyvédek számára is költséges tevékenység, mellyel arányosnak kell lennie a szolgáltatás díjának is.

Polgári peres (bírósági) ügyekben az ún. perköltséget a pervesztes fél viseli. A perköltség részeként a bíróság megállapítja a pernyertes fél jogi képviselőjét megillető ügyvédi munkadíjat is. Ezekben a bíróság előtt folyó ügyekben azonban az ügyvédi munkadíj megállapításának módját és mértékét igazságügy-miniszteri rendelet határozza meg. (Az IM. rendelet kizárólag a bíróságok előtti polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozik.)

Azoknak, akik anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy ügyvédet fogadjanak, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján - jelenleg még igen szűk körben - lehetőségük van arra, hogy az állam által finanszírozott jogi tanácsadást, közkeletű nevén a "nép ügyvédjének" szolgálatait vegyék igénybe. Ha többet akar tudni a "nép ügyvédjének" intézményéről, tájékozódjék az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján!