Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Államkincstári hozzájárulás kell lakáscélú deviza alapú kölcsönszerződéssel összefüggő, gyűjtőszámlahiteles jelzálogog bejegyzéshez

2012.11.03 17:36

A Kincstár Lakástámogatási Osztályának álláspontja, - valamint a 12/2001. számú Kormányrendelet szó szerinti értelmezéséből is levezethető - hogy a gyűjtőszámla hitelen alapuló jelzálogjog bejegyzéséhez - amennyiben megelőző ranghelyen a Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalom került feljegyzésre - szükséges a Magyar Államkincstár hozzájárulása még akkor is, ha a gyűjtőszámla hitel alapját szolgáló korábbi deviza alapú kölcsönszerződés lakáscélúnak volt tekinthető. A felmerülő probléma: a Kincstár eljárási ideje - jelen tapasztalataink alapján - minimum 50-60 nap, ami jócskán meghaladja a földhivatali hiánypótlási felhíváshoz, illetve határidő hosszabbításhoz kapcsolódó időtartamot. Célszerű tehát, hogy még a földhivatali eljárás megindítását megelőzően, de legkésőbb az eljárás megindításakor kezdeményezzék a felek a Kincstár hozzájárulásának kiadását, mert ennek elmulasztása esetén a jelzálogjog bejegyzése nem fog megtörténni. 

 

Forrás: BÜK, A Pest Megyei Kamara hírlevele nyomán