Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Cikkek archívuma

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépése után a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok létesítő okiratát összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel. A létesítő okiratot a Ptk. szabályozásának megfelelően módosítani kell, ha rendelkezéseit a tagok bármely...
A 2015. évi II. törvény  - A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módositásáról - Magyar Közlöny 23. szám, 1748. oldal - nemcsak a fogyasztói kölcsönszerződések kapcsán tartalmaz számos módosító rendelkezést, de a...
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (továbbiakban KFI tv.) A törvény szerint az Alaptörvényben rögzített tudományos kutatás autonómiáját törvényi szinten, egységesen szükséges szabályozni - a kutatatási, fejlesztési források hatékony felhasználása...
A devizahiteles perek kapcsán született Alkotmánybírósági határozat értelmében alkotmányosak a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény vitatott rendelkezései. A nyáron...
A magyar jogalkotó a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvénnyel (a továbbiakban: Fhtv.) ültette át az erre vonatkozó EU-s szabályozást (2008/48/EK irányelv) a magyar jogba. A törvény hatályba lépése óta a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos magyar bírói gyakorlat jelentős...
A 251/2014. Kormányrendelet váltja fel a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. Kormányrendeletet. A kormányrendelet szigorúbb szabályokat állapít meg a korábbihoz képest. Így különösen, az ügyintézési határidőre; az ingatlan megszerzésére irányuló kérelem mellett benyújtandó iratok körére –...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) bevezette a tartós közvetítői szerződés jogintézményét. A jogalkotók célja ezzel az volt, hogy a gyarkolat igényeit kielégítve szabályozzák egy közreműködő által kötött szerződéseket, amelyekre eddig csak a megbízást tudták...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) 5:127-130. § -ai határozzák meg a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályait. A 66/2014 (III.13.) Kom. rendelet e szabályokat és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelezővé tette a zálogjog, a tulajdonjog fenntartással történő eladás, a faktoring- és a pénzügyi lízingszerződések bejegyzését a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (Hbny.). A Hbny. új jogintézmény a magyar jogrendszerben, célja,...
A 2014. évi 38. számú Magyar Közlönyben megjelent a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014 (III.13.) KIM rendelet. A rendelet 2014.03.15. napján lép hatályba, és a zálogjog, a faktoring, a tulajdonjog fenntartás és a lízing bejegyzésére szolgáló...
Tételek: 1 - 10 in hungarian language it is : example Items: 1-3 a(z) 54-ből , not only one phrase 37
1 | 2 | 3 | 4 >>